FIRE-FIGHTING

Zpět 

17fFIRE_FIGHTINGdráha.jpg Disciplína:  FIRE-FIGHTING
POPIS: 

1. dle instrukcí každý člen zaujme své místo ve štafetě - nasadí si přilbu a opasek

2. měří se celkový čas družstva

3. penalizace - netrefení se hadicí mezi kužely, nepřekonání překážky, spadnutí  
    hasicího přístroje před předáním štafety, puštění vody před předáním signálu atd.
    /10 sec.

 

Překážkový boj s ohněm, člen č.1-5:

1. Uchopit štafetu (proudnici), vzít hadici v kotouči ‘‘C‘‘(smotanou hadici), na 
    určeném místě tuto hadici rozhodit mezi dva kužely a následně ji natáhnout,
    předat štafetu;

2. Převzít štafetu, smotat rozvinutou hadici ‘‘C‘‘ do kotouče a položit ji na určeném
    místě, předat štafetu;

3. Převzít štafetu, překonat překážku (bariéra vysoká 2m), předat štafetu;

4. Převzít štafetu, uchopit hasicí přístroj (6kg) a přemístit jej na určené místo, předat
    štafetu, po předem domluveném signálu s členem č.5 pustit vodu otevřením
    uzavíracího ventilu a setrvat na místě do ukončení pokusu (nastříkání terče), poté
    zastavit vodu uzavřením ventilu;

5. Převzít štafetu, připravenou hadici v kotouči ‘‘C‘‘(smotanou hadici) napojit jedním
    koncem na uzavírací ventil, na druhý konec hadice napojit štafetu (proudnici) a   
    natáhnout útočné vedení směrem k terči (vytvoření útočného vedení je možné více  
    způsoby); po vytvoření útočného vedení dát předem domluvený signál členu č.4
    pro puštění vody vpřed (např. mávnutím paže, vyslovením povelu,…),
    nastříkat vodu do nástřikového terče.

Pokus je ukončen nastříkáním vody do nástřikového terče (signalizováno zvednutím  
 klapky terče)


KDE: Hasičská zbrojnice , Partyzánská ul. v Kostelci
HODNOCENÍ: rozhodčí měří čas. Za netrefení se mezi kužely, rozpojení hadic, pád hasícího přístroje nebo nepřekonání překážky bude časová penalizace.

9.5. 2018 otevřený trenink

- 15-17hod zahrada SVČ

- mužete si přijít natrénovat hod hadici mezi kužely a rolovaní hadice na čas...