DISCIPLÍNY 2018

Zpět 

18MAPA5web.png


ORIENTAČNÍ BĚH

16ORbehweb2.jpg Disciplína:  ORIENTAČNÍ BĚH
POPIS:  Družstvo obdrží mapu, rozděleno do dvou směrů  a od rozhodčích instrukce jak nalézt kontroly, které jsou označeny oranžovo-bílím lampionem a na nich umístěné kleště, které slouží k procvaknutí dané kartičky a čísla kontroly.
KDE: Staré Hlinište  

(odbočka na Petrovické ulici - naučná stezka Staré Hliniště)

GPS: 50.1092092N, 17.6939814E

HODNOCENÍ: rozhodčí sčítá čas obou části družstva a za nenalezení kontroly se čas připočítává.

9.5. 2018 - Otevřený trénink

- 15-17hod. zahrada SVČ 

- nacvik orientace s mapou a buzolou


CYKLOKROS

16cyklokrosweb2.jpg Disciplína:  CYKLOKROS
POPIS:  Tato disciplína je pojatá jako štafetový závod, každý člen na kole objede určenou trasu a v cíli čekají další členové a postupně vyrazí hned jak dojede do cíle předešlý člen.
KDE:  park u TJ LOKOMOTIVA Kostelec
HODNOCENÍ: rozhodčí měří čas družstvu dohromady. Přidává se čas 5sec. za nezdolaní či zhození překážky, informace se dozvíte těsně před startem.


BOWLING

bowling1web.jpg Disciplína:  BOWLING
POPIS: Každý družstvo má limit a počet kol na hody koulí, členové se pravidelně střídají a počítá se celkový součet sražených kuželek
KDE: Bowling centrum Krnov  ( Smetanův okruh 7, naproti 2.ZŠ)
HODNOCENÍ: rozhodčí počítá celkové skore


RAFT

16RAFTweb2.jpg Disciplína: RAFT

POPIS: Všech 5 členů družstva si obleče vesty a přilby, nasedne do připraveného Raft-člunu. Rozhodčí odstartuje a družstvo musí zdolat v co nejkratší době vzdálenost k boji a zpět. První člen družstva co se dotkne břehu ukončuje čas. Rozhodčí čas zapíše. Družstvo se muže občerstvit a pokračovat na další disciplínu.
KDE: PETRŮV RYBNÍK – Blízko mola na straně jak se jede od Průmyslové zóny (kolem autobusové zastávky na rozcestí do leva k rybníku pak přes železniční přejezd - cesta vede podél rybníku  (rybník je na levo)

GPS: 50.0728400N, 17.7349706E
HODNOCENÍ: rozhodčí měří čas


VIKING KROS

16LUKweb2.jpg Disciplína:  VIKING KROS
POPIS:  Všech 5 členů družstva postupně absolvuje netradiční překážkový kros. Vše štafetově a na čas. Rozhodčí sčítají čas všech členů dohromady a zaznamená. Družstvo se muže občerstvit a pokračovat na další disciplínu.
KDE:  Zahrada SVČ  (travnatá plocha u podia)
HODNOCENÍ: rozhodčí měří čas


BIATLON

16Biatlonweb2.jpg Disciplína: BIATLON
POPIS:  Všech 5 členů družstva postupně absolvuje běh a střelbu z laserových zbraní na terč v libovolném pořadí. Rozhodčí odstartuje člen běží určený okruh, následuje střelba v leže, poté opět běh a střelba ve stoje. Netrefení do terče znamená běh trestného kola, počet netrefených určuje počet trestných kol. Rozhodčí čas všech členů sečte a zaznamená. Družstvo se muže občerstvit a pokračovat na další disciplínu.
KDE: Hl. náměstí Krnov (travnatá plocha uprostřed)
HODNOCENÍ: rozhodčí měří čas

9.5. 2018 Otevřený trenink

- 15-17hod. zahrada SVČ

- přiďte si natrénovat střelbu s laserových zbraní


FIRE-FIGHTING

17fFIRE_FIGHTINGdráha.jpg Disciplína:  FIRE-FIGHTING
POPIS: 

1. dle instrukcí každý člen zaujme své místo ve štafetě - nasadí si přilbu a opasek

2. měří se celkový čas družstva

3. penalizace - netrefení se hadicí mezi kužely, nepřekonání překážky, spadnutí  
    hasicího přístroje před předáním štafety, puštění vody před předáním signálu atd.
    /10 sec.

 

Překážkový boj s ohněm, člen č.1-5:

1. Uchopit štafetu (proudnici), vzít hadici v kotouči ‘‘C‘‘(smotanou hadici), na 
    určeném místě tuto hadici rozhodit mezi dva kužely a následně ji natáhnout,
    předat štafetu;

2. Převzít štafetu, smotat rozvinutou hadici ‘‘C‘‘ do kotouče a položit ji na určeném
    místě, předat štafetu;

3. Převzít štafetu, překonat překážku (bariéra vysoká 2m), předat štafetu;

4. Převzít štafetu, uchopit hasicí přístroj (6kg) a přemístit jej na určené místo, předat
    štafetu, po předem domluveném signálu s členem č.5 pustit vodu otevřením
    uzavíracího ventilu a setrvat na místě do ukončení pokusu (nastříkání terče), poté
    zastavit vodu uzavřením ventilu;

5. Převzít štafetu, připravenou hadici v kotouči ‘‘C‘‘(smotanou hadici) napojit jedním
    koncem na uzavírací ventil, na druhý konec hadice napojit štafetu (proudnici) a   
    natáhnout útočné vedení směrem k terči (vytvoření útočného vedení je možné více  
    způsoby); po vytvoření útočného vedení dát předem domluvený signál členu č.4
    pro puštění vody vpřed (např. mávnutím paže, vyslovením povelu,…),
    nastříkat vodu do nástřikového terče.

Pokus je ukončen nastříkáním vody do nástřikového terče (signalizováno zvednutím  
 klapky terče)


KDE: Hasičská zbrojnice , Partyzánská ul. v Kostelci
HODNOCENÍ: rozhodčí měří čas. Za netrefení se mezi kužely, rozpojení hadic, pád hasícího přístroje nebo nepřekonání překážky bude časová penalizace.

9.5. 2018 otevřený trenink

- 15-17hod zahrada SVČ

- mužete si přijít natrénovat hod hadici mezi kužely a rolovaní hadice na čas...


BUNGEE-RUNNING

16BANGEEweb2.jpg Disciplína:  BUNGEE-RUNNING
POPIS:  Každý člen družstva si připevní natahovací pás s bungee gumou a rozběhne se směrem od stromu, ke kterému je pás připoutaný.Cíl je dosáhnout a zabodnout kolík co nejdál do země.
KDE: strom u Jezu   (restaurace u mostu a poblíž křižovatky Revoluční a Svatováclávská)
HODNOCENÍ: rozhodčí měří délku sčítá dohromady.


CROSSFIT

Crossfit1web.jpg Disciplína:  CROSSFIT
POPIS:  Každý člen si vybere jednu část Crossfitu, kterou bude absolvovat (např. skok přes švihadlo, kliky, zdvih činky, přesun traktorové pneumatiky, ručkování přes překážku atd..) vše na čas a zároveň štafetově, takže každý člen je důležitý pro zakončení disciplíny.
KDE: u Cvilínské rozhledny   (palouček u rozhledny)

GPS: 50.0821050N, 17.7225733E
HODNOCENÍ: rozhodčí měří čas 


TENIS-TOČ

TENIS1web.jpg Disciplína:  TENIS-TOČ
 POPIS:  Družstvo podstopý tenisový - kolotoč, měří se čas a celkový počet odpalení míčku.
KDE: kurty na stadionu TJ Krnov smetanův okruh
HODNOCENÍ: rozhodčí boduje a měří čas