propozice 2018

Zpět 

18DESETIBOJ_3změnyweb.jpg

Vážení sportovní příznivci III. ročník Zlatého desetiboje Krnov je tu .-)

Celodenní originálně pojatá sportovní událost se bude konat v sobotu 16.6. 2018

 

ZÁKLADNÍ PROPOZICE:

Pořadatelé: Rozkvět zdraví,z.s. a SVČ Krnov 

Soutěžící: max. 25 družstev

Družstvo: 5 členů ( 4 členové bez omezení, 1 člen – žena nebo dítě do 18let)

podmínky: min. 1 člen starší 18let.

Všichni účastníci musí mít jízdní kola, (děti do 18let přilby), sportovní oblečení a obuv. (více o podmínkách a pravidlech soutěže v přihlášce)

Přihlášky: na vyžádání zašleme - email: rozkvetzdravi@centrum.cz

NOVÁ 3 fázová registrace:

registrace do 31.1. 2018 cena: 1.300Kč družstvo

registrace do 30.4. 2018 cena: 1.500Kč družstvo

registrace do 30.5. 2018 cena: 1.750Kč družstvo

Motivační: Ceny o nejlepší tým 1-3, nejlepší Vikingkrosaři, Nejlepší Bunge-runningkářka, nejlepší Cyklokrosaři a opět skokani roku!

Soutěždiscíplíny 2018:

-          ORIENTAČNÍ BĚH, CYKLOKROS, VIKINGKROS, RAFT, BIATLON, FIRE-FIGHTING, BUNGEE-RUNNING, CROSSFIT, TENIS-TOČ a BOWLING nebo MINIGOLF

-           (organizace si vyhrazuje právo disciplíny změnit )

Podrobné informace v přihlášce a ve všeobecných pravidlech této soutěže.

---

 

V den akce:

(Doregistrace změn: 7:15 - 7:30hod)

Zahájení: 7:30h. Zahrada SVČ Dobrovského 16 Krnov

Start 1. disciplín: 8.00-8.30hod.

konec 10. disciplína: 16.00 - 17.00hod

vyhlášení výsledků: 20hod. (místo bude upřesněno v květnu)

občerstvení: pitný režim u každé disciplíny, oběd - vývar, brambory a řízek - nadražní restaurace Krnov

Závěrečný program: losování, volná zábava, hudba, tanec ..


všeobecné pravidla soutěže

18BanerDESETIBOJ_NOVY_WEB.png

VŠEOBECNÉ  PRAVIDLA

                                                                           


 

1.      Zlatý desetiboj Krnov je volnočasová aktivita, soutěž pro širokou veřejnost.

2.      Pořadatelem Zlatého desetiboje Krnov (dále jen ZDK) je ROZKVĚT ZDRAVÍ, z.s. a Středisko volného času Krnov ve spolupráci s RELAXCENTREM Krnov v zastoupení Marcely Zemanové.

3.      Všeobecné podmínky pro účast družstev je následující:

a)      min. jedna osoba v družstvu v den konání musí dovršit věku 18let, musí mít způsobilost k právním úkonům; tato osoba odpovídá za celé družstvo, kde jsou mladší osoby 18let (přesné znění upravují podmínky účasti v přihlášce ZDK)

b)      5-ti členné družstvo se skládá z 4 členů bez omezení (věk, pohlaví), 1 člen – ženského pohlaví nebo dítě do 18let.

c)      všichni členové by měli mít základní sportovní průpravu, být způsobilí k jízdě na jízdním kole, být plavci (v případě neplavce písemně upozornit organizátory na tuto skutečnost, aby mohli včas připravit bezpečná opatření v dané disciplíně)

d)      jelikož soutěž probíhá za plného dopravního provozu, jsou družstva povinna při přesunech na stanoviště dodržovat bezpečnostní a dopravní předpisy města a ČR

e)      družstvo musí dodržovat podmínky uvedené v přihlášce a zejména dbát na pokyny pořadatelů, svou přihlášku včas poslat a zaplatit účastnický poplatek

f)       družstvo by mělo mít svůj název a všichni členové své jízdní kola, které jsou potřebné pro účast v soutěži; po vylosování startovního čísla obdrží jeden zvolený člen plátěnou visačku s číslem, kterou si viditelně uváže na sebe (důležité pro rozhodčí; po ukončení soutěže jej zase vrátí pořadatelům)

g)      každé družstvo může dobrovolně přispět věcným darkem do losování v libovolné ceně a počtu. Za nevhodnou cenu se považuje alkohol.

  h) Družstva se zavazují dodržovat startovní časy u daných disciplín. (s ohledem na nepředvidatelné zdržení či komplikace) Při bezdůvodných dřívějších startech si pořadatele vyhrazují právo takové družstvo pro danou disciplínu distancovat a to 0 body.

 

4.      Celodenní soutěž začíná zahájením a losování startovních čísel družstev, družstva musí být účastná u losování a vzápětí se včas dostavit na své první disciplíny dle svého časového rozpisu.

5.      Pořadatelé se zavazují zajistit pitný režim po celou dobu soutěže (vždy dostupný na stanovištích u jednotlivých disciplín), dále oběd pro účastníky, rozhodčí a pořadatelé, (bude stanoven na konkrétní hodinu a místo); formu obědu si pořadatel vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit.

6.      Oficiální konec každého družstva je po ukončení poslední disciplíny posledním členem družstva. V případě nedokončení jednoho či více členů si organizátoři vyhrazují právo rozhodnout, zda družstvo muže pokračovat dále, nebo bude ze soutěže vyřazeno.

7.      Slavnostní zakončení soutěže, vyhlášení vítězů, bude stanoveno a uvedeno v přihlášce a pokynech pro soutěžících, a zveřejněno v propozicích.

8.      Pořadatelé se zavazují oznámit příslušným orgánům, kdy a kde soutěž bude probíhat, zajistit zdravotní a požární ochranu.

9.      ZDK se řídí všeobecnými právními normami pro poskytování volnočasových aktivit, pokud není vysloveně uvedeno ve výše uvedených všeobecných pravidlech a podmínkách v přihlášce pro účastníky.


příhlášky pro družstva

18DESETIBOJ_registracefoto1web.jpg Využijte výhodné registrace do 31.ledna 2018


Poháry a plakety pro vítěze

Poháry17web.jpg


záhájení

16zahajeníweb2.jpg


výhlášení výsledků

16vyhlášení2web.jpg