Čakra kurz - nový ročník


17ČAKRAKURZweb.jpg ČAKRATERAPIE kurz vede k poznání a sebeuvědomnění si SEBE jako osobnosti.

---

kurz I. - OSOBNOST

Pro Vás již 6 rokem máme cca 2-3 měsíční intenzivní kurz ČAKRATERAPIE - seberealizace a sebeuvědomnění skrze čakry, kde na sobě budete pracovat, rozvíjet a poznávat sebe sama.

jde o INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM ( 4-8 osob na jeden kurz)

- 2-3 měsíční intenzivní kurz obsahující celkem 7 lekcí

( 3hodinový kurz co 2 týdny + domácí samostudium )

každá lekce obsahuje souhrn nauky o základní čakře a tématem sní spojené

---

jako např. nauka 1 lekce = 1. ČAKRA

- základní charakteristika

- element, barva, kameny vlivy na náš život

- energie, bioritmus, příliv a úbytek energie

- příčiny a důsledky nerovnováhy v čakře

- jak posílit, zharmonizovat a ukotvit 1 čakru..atd..

---

každá lekce je vedena individulním plánem dle osob přihlášených a tím je dostatek prostoru pro osobní rozbor každého a tím k individuálnímu rozvoji jedinečnosti každé osobnosti..

cena 1 lekce: 300Kč / osoba

platba vždy v den kurzu / počet osob je omezen na max. 8/kurz

---

Termín 1. lekce:    18. září 2017  v 18.hod.

(podklady pro zpracování posílejte na email, nebo přes tel.  - datum narození)

Rezervace místa na tel: 603296778

nebo email: klicosudu@centrum.cz