Absolutno


Absolutno znamená metafyzický termín.

užívaný scholastiky jako pojmenováni "něco" co je "bez jakékoliv podminky", nezávislé na druhém. tj. co existuje samo sebou jako nejvyšší substance, prapodstata, resp. primální činitel všeho dění neboli"bytí"..