Aeon


Aeon (též AGE) je 1. gnostický pojem vyjadřující, určitý věk "Age" (angl. Age = věk, obdobé dlouhé tisíciletí.) věk Ryb neboli Kristuv věk, hlasající příchod nového věku " a po mě příjde muž s vědrem vody, nastane nová era", ( v roce 2012 vstoupí tranzitně Slunce do znamení Vodnáře, po dlouhém období vlády Ryb " věk ode dne vstoupení do znamení Ryb. tj. den narození Ježíše Krista..

2. je věčnou plynoucí silou z božství, samy sebou působící prasíly, pojem je odvozen pravděpodobně z řeckého slova "aeinous" neboli "věčný duch".

Pojem Aeon použil v plurálu též A. Crowley pro označení egyptských božstev Isidy, Osirida, Hóra a bohyně Maat a určil pro ně nasledující období:

Isidin aeon = 2420 - 260 př.n.l.

Osiridův aeon = 260př.n.l. - 1900 n.l.

Hóruv aeon 1900 - 4060 n.l.

Maatin aeon 4060 - 6170 nl.