Akáša


akáša je výraz ze sanskttu pro prostor, resp. jemnou neviditelnou látku prostupující vesmír,

význam je podobný jako" Astrální světlo" či název pro první Tatvu, resp. pro " spirituální éter" např. Akáša-krnika = paměť světa či databanka světa, kniha života, kde je vše zaznámenáno v astrálu, v tom smyslu že jsou zde uloženy všechny dějiny věků, které se dají číst..