Alchymie


Alchimie je vysoké esoterní učení, vyjadřováné symboly a symbolikou..

Alchimická symbolika

1. ochrana - učení musí být skryto před nepovolanými, tj zakodováním do šifer a symbolů..

2. smysl - učení vyjadřuje transcendentní a transcedentální témata, symboly ujasňují a spřesňují význam učení, sdělitelnost pro začínající mágy..

Alchimistická symbolika se dělí (podle P. de Lasenic) na znaky, symboly, synonyma, enigmata (šifry), kryptografii a alegorie.

Základní alchimistické znaky jsou:

živly země: Oheň, Voda, Vzduch, Země

činitelé: Síra, Sůl, cci (čti či), Rtuť (Merkurius)

dvě základní alchymistické kvality: solární (Slunce) lunární (měsíc, Luna)

Solární kvalita: Oheň

Lunární kvalita: Voda, Vzduch, Země

podle vzajemného působení kvalita: vlhko, teplo, chlad, sucho

Znaky v alchimii jako síra, rtuť, súl, oheň, voda, země a vzduch má jiný zcela specifický význam a to,že jsou transempirické entity..

Základní symboly v alchimii: kruh, kříž, trojúhelník a čtverec

např. Kámen mudrců (vyjádřený čtvercem a nad nim kříž - znamená ovládnutou osobnost, vytvářející předpoklad pro vzestup ducha..

Kříž - rovnostranný - vyjadřuje vyrovnání protikladů, které umožňuje "cestu vzhůru"

Čtverec - hrubá krychle - znamená ovládnutí hmoty " prácí na sobě samém"

Kruh - Had požírajíci svůj ocas - má mimořádný význam. "Přísně vzato" říká O.Wirth 1931, "není jednota znázornitelná, neukazuje se, ale chápeme ji" - jejím nejlepším symbolem by byl matematický bod materiálně neexistující. Kruh je zdánlivě Nic, kde je obsažené vše.

Trojúhelník s hrotem nahoře- princip Muže - primární energie Slunce, energie Jang - princip Mužské energie - prává polovina těla..

Trojúhelník s hrotem dolů - princip Ženy - primární energie Luny, energie Jin - princim ženské energie - levá polovina těla..

Hexagram - symbol věčného - symbol srdeční čakry - propojené dva trojúhelníky, dva principy, dvě energie v souladu v harmonii..Každý znás má ve své bytosti, obě tyto energie, stránky osobnosti, a tím se učíme být celistvější..