konstalace


Aspekty - vzájemná propojení a působení dvou či více planet (v závorce přirovnání k mobilní komunikaci, jak to vypadá v praxi:-) )

ASPEKTY: neboli konstalace, jak na sebe vzájemně působí, ovlivňují se, jednotlivé planety v horoskopu a tím i naše projevy, charakter, emoce, lásku, kariéru atd..

Konjunkce – 0°, přímý vliv, kladné působení dvou či více planet.. (volání neustále a zadarmo)

Sextil – 60°, kladné působení, něco za něco, dvou či více planet.. ( příplatek za výhodnější volání )

Kvadratura – 72°, záporné působení, problematická komunikace dvou či více planet.. ( opakované volání, hlasová schránka  či nedostupnost, při výdrži a překonání překážek, úspěšné dovolání se a překonání překážek)

Trigon – 120°, kladné působení, vzájemná dobrá spolupráce dvou či více planet.. ( dovolání se, včetně dohodnutí vzájemně vyhovujících podmínek volání )

Opozice – 180°, nevyhovující působení, opačný vliv, dvou či více planet.. ( volání si a dohadování se o opačných podmínkách, vyjednávání lepší strategii, vždy pro jednu stranu, nevyhovující volání )