ČAKRA JÓGA

Zpět 

1jogahora1.jpg ČAKRAJÓGA - je propojení síly energetických center (čaker) a blahodárného vlivu cvičení relaxační jógy

ÚVOD – ČAKRAJÓGA

Čakry = jemnohmotné energetické centra, jsou součástí našeho nehmotného těla, aury.

Od nejmenších nádí, přes větší energetické body a systémy bodů zvaných drah, které ústí do hlavní energetické tepny, neboli po spojnici nazývající se ŠUŠUMNA, skládající se ze dvou, vzájemně vyvažujících drah: PINGÁLA – Jang - pravá strana, sluneční energie, bílá, den..atd.

IDÁ – Jin - levá strana, měsíční energie, černá, noc..atd.

Šušumna nacházející se podél páteře, od kostrče až po temeno hlavy, kde na této spojnici, sídlí sedm energetických center, čaker, mající jednotlivé oblasti našeho života pod energetickou kontrolou, zde se propojuje fyzické (hmotné) s nehmotným (vědomí, psyché), zde souvisí, vše se vším, utvářející jedinečnou celistvou bytost..

Jakákoliv harmonie i disharmonie má svou energii, ve hmotě i nehmotě, proto je třeba za pomocí pochopení se, přičin, pracování na sobě, postupně zharmonizaovat všechny oblasti našeho života, jak na fyzické (hmotě) tak i na nehmotné (psychika, emoce, mysl) úrovni a dojít k nalezení své harmonické cesty životem..

Duchovní cesty, jsou různé a často jsou vedeny, jen skrze duchovní růst a poznání, tyto cesty ryze duchovní, je velmi těžké, či dokonce skoro nemožné, propojit s běžným životem (práce, vztahy, seberealizace, rodina, koníčky), proto se duchovní lidé, jdoucí těmito cestami, uchylují ke klášterům, poustevnímu životu, nebo modernímu poutnímu cestování…

Tady na těchto stránkách, prezentujeme život jaký je, v tomto čase, jaký musíme a chceme žít, pro nás osvícení znamená: žít spokojený, harmonický život, plný fyzického i duševního zdraví, radosti a hojnosti..

Jenom duchovní, nefyzické, osvícení a povýšení Ducha, ponecháváme jiným portálům a zasvěceným gurů…

Naše pojetí osvícení, duchovní poznání sebe sama, znamená na všech pozemských úrovních bytí, čili jak být i žit, v harmonii s prostorem, lidmi, se vším, kde a jak žiji.. Tato duchovní cesta, je cesta práce na sobě, cesta skrze poznání vlastního Já, rozvíjení svých talentů, intuice, dobrých vlastností, poučení se z vlastních chyb, radování se, překonávání lekcí života, krůček po krůčku se stávat spokojenější, štasnější, mít svůj život pod kontrolou a vážit si toho kdo jsme a proč tu jsme..

Jak začít..

Pro ČAKRATERAPII a ČAKRAJÓGU je důležitá hlavní charakteristika jednotlivých center, dále jen čaker, stav našich čaker, jejich vliv a působení, na naší celistvou bytost, fyzický organismus, psychický stav, vědomé i podvědomé myšlení..jak dojít, za pomocí cvičení, relaxace, meditace, individuální terapie k harmonii jednotlivých a nakonec všech čaker a dojít k sebe poznání, poléčení a harmonii těla, duše i Ducha..

Zde najdete popis 4.lekcí = harmonizační cvičení na první 3. fyzické čakry a jednu již duševní srdeční čakru..

Tyto 4. čakry jsou v životě nejvýznamnější a nejdůležitější pro naše sebepoznání a harmonický život..

podrobněji o čakrách....v kategorii ALTERNATIVA - síla a enerie  


čakrajóga - úvod

 

ČAKRAJÓGA - je propojení síly energetických center a blahodárného vlivu cvičení jógy.

lekce čakrajógy jsou na objednání

tel: 734321030

min počet na lekci: 4 osoby

cena: 50Kč / lekce

 

ČAKRY - neboli energetické cenra, jsou naší, pouhým okem neviditelnou součástí, které nás ovlivňují a my si skrze ně můžeme lépe uvědomovat, své energie, emoce, cíle, tvořivost, intuici, oduševnělost ale i fyzické projevy, potřeby a výsledkem je snaha to vše, co nejvíce uvádět a udržovat v rovnováze - neboli v harmonii..

spojení Elementu ohně ( Oheň - jako spalovač negativní energie, která se při cvičeních uvolňuje) a energie barvy jednotlivých čakrových svící působí blahodárně na jednotlivé čakry, na všechny v prostoru, místnosti, kde čakrová svíce hoří, dál se používají k očistě prostorů při doplnění vhodnými kameny nebo feng-shui předměty, které jejich očistnou sílu znásobují..

mimořádně pozitivní účinky je spojení čakra svící a cvičení čakra jógy podle bioritmu jednotlivých čaker a elementárních živlů, kde posílíte a více procítíte relaxaci při cvičení, kde Váš prostor navíc chrání čakra svíce a pohlcuje vše co se během cvičení uvolní ( myšlenky, pracovní starosti, všední i emocionálně aktuální či dlouhodobé spouštěče napětí a stresů)..

čakra joga - cvičení pro prohloubení vnímaní svého těla, hlubokého dechu a relaxace mysli ..

Více...


1. lekce - cvičení na podporu energie v těle

 

menhiryjoga2.jpg

1. lekce - ENERIE  - znamená aktivovat a podpořit energii jak ve fyzickém tak v tělech energetických (podpora vnitřní síly, vůle, zakořenění - mít pevnou půdu pod nohama atd)

1. čakra charakteristika

1. čakra - MULADHÁRA – je kořenová čakra, znamená zdroj naší energie a spojení s energii Země…

+ nadbytek – agrese, zlost, dominantní postoje a chování ale nejistota v sexuální oblasti.

= dostatek – energii, stabilita, vitalita, pevné základy bez strachů a obav o život celkově, zdravá sexualita .

- nedostatek – deprese, strachy, obavy, bez vůle dosáhnout životních cílů, nejistota, nezájem o sex…

ROZEHŘATÍ

Protahující cviky pro začátečníky i pokročilé Důležité je pomalu zvykat ztuhlé tělo na zátěž a postupně výdrž v pozicích či asánách prodlužovat.Nikdy ne proti bolesti, vždy pozorovat své tělo a stanovit co je možné vydržet a co už by mohlo způsobit újmu či jinak poškodit vaše tělo..

Důležitý je DECH: hluboký a klidný nádech a výdech do břicha, nikoliv do hrudního koše tak jak se to praktikuje u zpěvu a jiných aktivitách..

CVIKY na POSÍLENÍ

Sed na kolenou ruce v rozpažení, narovnané záda – rychlá rotace krouživě rukou v jednom směru

Motýlek - pozice, kde nohy jsou opřené chodidly o sebe, ruce položené na nártech, narovnané záda – kmitání nohou v rychlém tempu po dobu 1.min a zastavit, 3x opakovat..

Žába – pozice ve dřepu, kde ruce jsou spjaty dlaněmi, jako při prosbě, vyvíjí tlak proti sobě a zároveň tlačí kolena ve směru od sebe, chodidla jsou po celé délce na podložce, přidává se stahování pánevního dna..

CVIKY STIMULUJÍCI

Spojené ruce a nohy v sedě – výborný cvik v těhotenství

Loďka s rukama spojenými za hlavou - pozice v sedě, kde nohy jsou napnuté zvednuty co nejvýše, trup je narovnaný, ruce jsou pojené nad hlavou..

Pozice protažených paží a ramen v pozici lotosového sedu pro začátečníky v miminku - kde sedíme na v kleče na nohou, trup se s výdechem předkloní a položí na stehna, hlavou před kolena, ruce se spoji za zády, s výdechem, zdvyhnou co nejvýše..

TRIKY na posílení – praktikovat po dobu min. 21dni pro efekt

A: stabilizovat či ukotvit

Vzpřímená pozice s nohama pevně ukotvenýma na zemi – vizualizace kořenů, pevných základů, hluboký

Nádech a výdech plný klidu a uvolnění..

Těžší varianta – asána STROM

B: Dobít životní sílu a vůli

Kontakt se zemí a hlínou, pěstujte květiny a věnujte se práci na zahrádce..

Agresi a zlobu, nespokojenost vykřičte či zadupejte do země ..

BARVA A VIZUALIZACE

Pozice: sed s rovnou pateří na židli, chodidla bosé na koberci či teplé podložce..

Jasně červená barva, motivace, síla, plodnost, fyzické tělo a jeho energie..se rychle vyčerpávají, vizualizaci červené barvi, která vám proudí do chodidel, přes nohy přímo do oblasti 1. čakry v oblasti rozkroku, kde sídlí zdroj vaší veškeré energie, s nádechem nabíjíte tento zdroj jasně červenou barvou a s výdechem rozesíláte do aury a zpět do země skrze chodidla – představujte si tu sílu červené, to teplo, živelnost, vitalitu, vášeň, odvahu, bojovnost, to vše vám krásně nabíjí zdroj vaší životní energie…

Doma praktikovat vždy tak min. 5 až 10min. v naprostém tichu či s relaxační hudbou a zklidněnou myslí..

RELAXACE a elixír drahých kamenů

Pozice: Mrtvolka – leh na zádech, nohy mírně od sebe….více na: relaxace..

Kameny a jejich elixír pro 1.čakru:

Hematit, Turmalín, Červený Jaspis, Granát, Červený korál, Achát…

podrobněji o kamenenech viz. krystaloterapie

Více...


2. lekce - podpora spokojenosti a sebelásky

 

menhiryjoga3.jpg

2. lekce - SPOKOJENOST a Emoce pod kontrolou - znamená podpořit si sebelásku a spokojenost sami se sebou (fyzická sebeláska) a svým životem (podpora sebevědomí a navodit si pozitivní myšlení a smíšlení o sebe sama)

2. čakra charakteristika

SVADISHANA – je to čakra sakrální, znamená zdroj potěšení a prožitků…

+ nadbytek – nadměrné emotivní reakce, ctižádostivost, agresivitu a sklon k manipulaci, posedlost sexem..

= dostatek – vyrovnané emoce, spokojenost sami se sebou a sexualitou, vychutnávat život, důvěra v druhé. .

- nedostatek – nadměrná citlivost, nedůvěra, rozmrzelost vůči sobě a zvláště k druhým, vyhořelost, pocit viny..

ROZEHŘATÍ

Protahující cviky pro začátečníky i pokročilé, důležité je pomalu zvykat ztuhlé tělo na zátěž a postupně výdrž v pozicích či asánách prodlužovat. Nikdy ne proti bolesti, vždy pozorovat své tělo a stanovit co je možné vydržet a co už by mohlo způsobit újmu či jinak poškodit vaše tělo.. Důležitý je DECH: hluboký a klidný nádech a výdech do břicha, nikoliv do hrudního koše tak jak se to praktikuje u zpěvu a jiných aktivitách..

CVIKY na POSÍLENÍ

Celá a poloviční labuť – postoj na jedné noze, kde jedna ruka drží nohu v zanožení a co nejvýše, ruka před sebou narovnaná nebo pokrčená v lokti..

Pyramida – pozice, kde máme propnuté, více roznožené nohy, ruce utvoří vodorovnou přimku s rameny, s výdechem se ukláníme trupem k jedné noze, ruce stále tvoří přímku, než se ruka dotkne kolene, lýtka, náš zrak směřuje k natažené ruce nad hlavou, dlaní směřující dopředu..

Nohy za hlavou - pozice kde ležíme na zádech, nohy s nádechem zdvyhneme k trupu, nad (jako do svíčky) a plynule s výdechem za hlavu, kde se palci dotkneme podložky, nohy jsou propnuté..vydržíme 1-více min a uvolníme..

CVIKY STIMULUJÍCI

Předklon – pozice nohou u sebe a s rovnou páteří se předkloníme k nohám, ruce až na zem, nohy propnuté..

Předklon v sedě střídavě – úklon v sedě k jedné a druhé noze, vždy s rovnou páteří a s výdechem..

Kleště- těžší varianta, kde nohy v sedě jsou natažené a s výdechem se předkloníme k nohám, ruce položíme až k patám..

TRIKY na posílení – praktikovat po dobu min. 21dni pro efekt

A: probudit v sobě sexappeal!

Jednoznačně TANEC – břišní tance a jiné tance z důrazem na pohupování v bocích..

Šiva tanec: jedna noha přes koleno, pohupovat se v bocích a ruce jsou na sobě u zápěstí.. poskakovat..

B: pocit nespokojenosti, nedůvěry, či viny..

Duhový vodopád – sed s rovnou páteří, s představou duhového vodopádu jak vše za co se obviňujeme či jsme nespokojené všechny tito trýznivé pocity nepotlačujeme, necháme je navždy odplavit..

Levandulová koupel – 1.kg levandulové soli, pěkně svíčky, všechny emoce dne se rozpouštějí a čistí..

BARVA A VIZUALIZACE

Pozice: turecký či lotosový sed s rovnou páteří..

Představa, že sedíte na pláži při východu či západu slunce a vnímáte svým sluchem šumějící moře, příliv a odliv tak jako emoce které přicházejí a zase odcházejí a vy si představíte ty oranžové paprsky slunce jak při přílivu a vašem nádechu letí až k vám a vaší druhé čakře v podbřišku jak se ty paprsky smísí s rotací a prozařují oranžovou barvou, představte si spirálu ve svém podbřišku jak je zaplavena tou oranžovou září a s výdechem vše stagnující a potlačené pocity vyplavuje ven a odliv to odnáší do moře..nádech ..výdech..

Doma praktikovat vždy tak min. 5 až 10min. v naprostém tichu či s relaxační hudbou a zklidněnou myslí..

RELAXACE a elixír drahých kamenů

Pozice: Mrtvolka – leh na zádech, nohy mírně od sebe….viz. relaxace

Kameny a jejich elixír pro 1.čakru:

Karneol, Jadeit, Adulár-měsíční kámen, Oranžový achát, Opál....

podrobněji o kamenech viz. ALTERNATIVA - síla a energie

Více...


3. lekce - podpora sebevědomí, štit vůči okolí

 

menhiryjoga5.jpg

3. lekce - Sebevědomí, štít - cvičení na podporu sebevědomí a tím i vnitřní odolnosti vůči vnějším vlivům ( jak bakteriím tak negativním energíím)

3. čakra charakteristika

MANIPŮRA – je to čakra v solaru plexu, znamená trojitý ohřívač spojený s trávením a životní síly dosáhnout, zrealizovat své sny a ideály. Je to sídlo Ega, jak pohlížíme na svět…

+ nadbytek – .přemíru kritiky, mravokárce, perfekcionista, workoholik a pohrdání autority..

= dostatek – vyvážená soudnost, veselost, spontánnost, otevřenost a aktivní přístup k životu a sportu..

- nedostatek – nejistota, nedostatek sebedůvěry vedoucí k depresím, strach ze samoty, špatné trávení..

ROZEHŘATÍ

Protahující cviky pro začátečníky i pokročilé. Důležité je pomalu zvykat ztuhlé tělo na zátěž a postupně výdrž v pozicích či asánách prodlužovat, nikdy ne proti bolesti, vždy pozorovat své tělo a stanovit co je možné vydržet a co už by mohlo způsobit újmu či jinak poškodit vaše tělo..

Důležitý je DECH: hluboký a klidný nádech a výdech do břicha, nikoliv do hrudního koše tak jak se to praktikuje u zpěvu a jiných aktivitách..

CVIKY na POSÍLENÍ

Posílení sebedůvěry = posilování břišních svalů.

Loďka - pozice vsedě, kde propnuté nohy jsou zdvižené co nejvýše, ruce jako by držely pomyslné pádlo a střídavé padlování do stran, otáčením trupu do stran v rychlém tempu. s přestávkou 3x opakování..

Luk - pozice v leže na břiše, kde ruce uchopí nohy za kotníky, s výdech zvedáme nohy a hlavu, trup zůstává na podložce, výdrž a uvolnění...

Zvedání nohou v rychlém tempu – pozice, kde se propnuté nohy v kolenou zvedají do pravého ůhlu v rychlém tempu, nohy nepokládáme na podložku během cvičení, uvolnění, 3x opakování ..

Bojovník – pozice s mírně pokrčenou nohou, druhá napnutá, ruce rozpažené rovné a pohled směřuje za rukou před námi..

CVIKY STIMULUJÍCI

Protažení – celého těla na rukou – pozice zvednutí se ze sedu s podsazeným zadečkem co nejvýše, zapřené propnuté ruce, stoj na patách..

Poloviční MOST – pozice v leže, kde se zvedne trup, tak aby váha byla na nohou ohnutých v kolenou, ruce podepírají záda v pase, hlava a krk zůstává na podložce..vydržíme v poloze 1- více min a uvolníme..

Velbloud – pozice náročná na páteř -kde základna je na klečících nohou, opřené palci o podložku, pánev se podsadí dopředu co nejvíce, nakonec jednu a druhou ruku dáme při prohnutí zad, na kotníky, tak že utvoří velbloudí hrb, hlava je uvolněná, lehce pootevřená ústa.. výdrž 1-více min a uvolnit..doporučení! po této asáně vždy promasírovat bedra, čo následně uvolnit v pozici králíčka..

poloviční velbloud – stejný základ, kde se dává při prohnutí zad jen jedna ruka na kotník, druhá směřuje s pohledem vzhúru nad hlavu.. ruce po chvilce uvolnění vyměníme..

TRIKY na posílení – praktikovat po dobu min. 21dni pro efekt

A: probuzení a posílení trojitého ohřívače = HARA

Tanec HARA – pohupování rytmicky pánví dopředu a dozadu, pomalu zrychlovat jak dlouho vydržíte..

B: posílení sebevědomí - Afirmace

Každý den si udělat malý rituál při líčení, s afirmací jak jsme krásné, sebevědomé, silné i něžné zároveň.. tuto afirmaci si dnes při relaxaci sami vytvoříte, zapíšete a doma nejméně po 21.dní budete neustále opakovat..

BARVA A VIZUALIZACE

Pozice: turecký či lotosový sed..

Vizualizace sluneční žluté barvi, budeme s pomocí obrázku slunečnice, který nejdříve položíte přede sebe a s klidným dechem pozorujte a vnímejte tuto květinu až bude znát její detaily a dokážete si ji vybavit v mysli, zavřete oči a obrázek slunečnice si položte či přidržte v oblasti solaru. Zkuste v pamětí soustředit na žluté lístky a vnímat živel Oheň zkuste si představit vztah vás k sobě i ke světu vaše postoje a vztah k smrti, zkuste ji vnímat jako přechod od jednoho k druhému, jako přerod…vnímejte tu krásu života pro co stojí žít..zkuste vnímat energii ohně jak sálá a zahřívá váš trojitý ohřívač od stresu všedních dní.. jako by z vašeho solaru byla nádherná teplá žlutá koule…s nádechem vnímejte to teplo a s výdechem vědomě všechen stres a vnitřní nervozitu, z každým nádechem jste silnější a odhodlanější vše ustát a vyřešit.. na vše máte sílu a víru v sebe..

Doma praktikovat vždy tak min. 5 až 10min. v naprostém tichu či s relaxační hudbou a zklidněnou myslí..

RELAXACE a elixír drahých kamenů

Pozice: Mrtvolka – leh na zádech, nohy mírně od sebe….viz.relaxace

Kameny a jejich elixír pro 3.čakru: Jantar, Sluneční kámen, Citrín, Zlatý topaz, Opál, Tygří oko..

podrobněji o kamenech viz. ALTERNATIVA - síla a energie

Více...


4. lekce - posílení bezpodmínečné lásky

 

menhiryjoga1.jpg 4. lekce - posílení vnímání srdem s nadhledem bez očekávání, strachů, pocitů viny a kladení si podmínek v lásce ( k životu, partnerovi, rodičům, dětem, prostě ke komukoliv)

4. čakra charakteristika

ANAHÁTA – je to srdeční čakra centrum lásky, hrdosti, jedinečné bytosti, zlaté, božské já, v nás…

+ nadbytek – .náladovost, sklíčenost, náročnost, majetnické sklony a kladení si podmínek v lásce..

= dostatek – velkorysost, touha pečovat o druhé, přátelskost, otevřenost k citům, soucit, bezpodmínečnost..

- nedostatek – nerozhodnost, touhou lpět na lidech či věcech, strach z odmítnutí, a být neustále ujišťován..

ROZEHŘATÍ

Protahující cviky pro začátečníky i pokročilé, důležité je pomalu zvykat ztuhlé tělo na zátěž a postupně výdrž v pozicích či asánách prodlužovat, nikdy ne proti bolesti, vždy pozorovat své tělo a stanovit co je možné vydržet a co už by mohlo způsobit újmu či jinak poškodit vaše tělo..

Důležitý je DECH: hluboký a klidný nádech a výdech do břicha, nikoliv do hrudního koše tak jak se to praktikuje u zpěvu a jiných aktivitách..

CVIKY na POSÍLENÍ

Holubička – pozice na jedné noze v předklonu s hlavou mezi rukama a nataženou nohou do zadu v přímce..

Ryba – pozice v leže kde se zvedneme a podepřeme v loktech nohy narovnané hlava v záklonu uvolněná..

Poloviční velbloud – 3. a 4. čakra souvisí s vyváženým přijímáním a dáváním..

CVIKY STIMULUJÍCI

Bojovník – s rukama sepnutýma nad hlavou..

Pyramida – s chodidly vytočenýma do boku a jednu ruku až na zem za nohu..

Otáčivý trojúhelník – pozice nohou před sebou, sklonění se k jedné a protočení trupu do strany, ohlednutí se..

TRIKY na posílení – praktikovat po dobu min. 21dni pro efekt

A: nošení zelenkavého oblečení či kamene v oblasti srdce

Pořídit si světle zelenkavé spodní prádlo- léčívá sv. zelená barva (hrášková, jadeitová)

B: posílení láskyplných pocitů – prim hraje HMAT – doteky, pohlazení, blízkost - vnímat své pocity, city a dopřávat si: vy i Vaše srdce si to zaslouží.. zajděte si na masáž, kosmetiku..

Dopřejte si: požádejte aby vás někdo blízký vískal ve vláskách, držel za ruku..,pečujte o svůj rodinný krb – večeri při svíčkách, zapomenout na předsudky a nechat si partnerem splnit tajná přání a touhy….

BARVA A VIZUALIZACE

Pozice: turecký či lotosový sed..

Vizualizace obrovských zelených listu a uprostřed je růžový květ, kde vy sedíte a ty nádherně zelené listy vás celé obklopují jako by jste seděli uprostřed obrovské zelené místnosti, kde stěny jsou listy, soustřeďte se na tu zelenou léčivou barvu a na svou srdeční čakru…po chvíli se svou pozorností přesuňte jakoby o kousek níž kde sídlí vaše nitro kde je váš strom života a na oltáři plamen života a v pokladnici uchovávané vaše vnitřní světlo...

Nejdříve vnímejte strom života…rovnováhu mezi fyzickým a duchovním světem, jak pevné máte základy pro další rozvoj a poznání…i při duchovním životě musíme žít ten pozemský a řešit vše co přijde..

….nyní pozorujte plamen svíce vašeho života jak plápolá…silně či jen se mihotá….vnímejte nyní jak s vašim klidným dechem je plamen silnější a silnější, že vše v životě ustojíte všechny emocionální bouře a vichry váš plamen ustojí.. a nyní se zaměříme na pokladnici vašeho života…vaše vnitřní světlo… zamyslete se jak ho víc rozjasnit aby všechny útrapy života prozářilo a poléčilo.. nyní opět jste v zelené místnosti a nabíjíte se zelenou barvou…

Doma praktikovat vždy tak min. 5 až 10min. v naprostém tichu či s relaxační hudbou a zklidněnou myslí..

RELAXACE

na závěr cvičení vždy zařaďte závěrečnou relaxaci neboli dechové cvičení

Více...