ABC lexikon

Zpět 

1knihaučení1.jpg lexikon názvů podle abecedy..


Abrasax

 

Abrasax, často cybně psáno Abraxas,

je gnostický termín, vyjadřující jméno nejvyššího boha, užívaný Basileidemv I.stol. n. l. Slovo "Abrasax" psáno řeckými písmeny dává hodnotu 365, tj. počet dnů v roce, či dobu průchodu Slunce zvěrokruhem, proto je spojováno s magickým jménem Slunce..

Více...


Absolutno

 

Absolutno znamená metafyzický termín.

užívaný scholastiky jako pojmenováni "něco" co je "bez jakékoliv podminky", nezávislé na druhém. tj. co existuje samo sebou jako nejvyšší substance, prapodstata, resp. primální činitel všeho dění neboli"bytí"..

Více...


Abydos

 

Abydos je egypské posvátné místo Osiridovo,

nacházející se sto kilometrů severně od Luxoru, je to místo Osiridova hrobu, statyní a poutním místem starověkého Egypta..

Více...


Aeon

 

Aeon (též AGE) je 1. gnostický pojem vyjadřující, určitý věk "Age" (angl. Age = věk, obdobé dlouhé tisíciletí.) věk Ryb neboli Kristuv věk, hlasající příchod nového věku " a po mě příjde muž s vědrem vody, nastane nová era", ( v roce 2012 vstoupí tranzitně Slunce do znamení Vodnáře, po dlouhém období vlády Ryb " věk ode dne vstoupení do znamení Ryb. tj. den narození Ježíše Krista..

Více...


Ajurvéda

 

je druh tradičního indického léčitelství, příbuzný hermetické medicíně, resp. spagyrii, která je založena na znalosti léčebných účinků rostlinných, minerálních a živočišných látek..

ajurvéda je spojena s abnormálními diagnostickými schopnosti..

společná je zásada, astrologicky určený sběr léčivých bylin ( např. při úplňku o půlnoci ze 23.6 na 24.6)

Více...


Akáša

 

akáša je výraz ze sanskttu pro prostor, resp. jemnou neviditelnou látku prostupující vesmír,

význam je podobný jako" Astrální světlo" či název pro první Tatvu, resp. pro " spirituální éter" např. Akáša-krnika = paměť světa či databanka světa, kniha života, kde je vše zaznámenáno v astrálu, v tom smyslu že jsou zde uloženy všechny dějiny věků, které se dají číst..

Více...


Alegorie

 

Alegorie je slovo pocházející z řečtiny, zn. jinotaj nebo vyjádření něčeho, např. abstraktní ideje, obrazem nějakoého projektu či děje..

Př. Alegorie spravedlnosti je obraz(socha) postavy ženy držící v jedné ruce váhy, v druhé meč a mající zavázané oči. Alegorie je možné vyjadřovat i slovy, vyjadřujíví obraz (např. Ezopovi bajky)

Více...


Alchymie

 

Alchimie je vysoké esoterní učení, vyjadřováné symboly a symbolikou..

Alchimická symbolika

1. ochrana - učení musí být skryto před nepovolanými, tj zakodováním do šifer a symbolů..

2. smysl - učení vyjadřuje transcendentní a transcedentální témata, symboly ujasňují a spřesňují význam učení, sdělitelnost pro začínající mágy..

Více...