klíč skrze prožitek

Zpět 

1relaxTadyaTeď2.jpg prožitek je Duchovní energie

Je to to jedíné co si ztohoto života odneseme a podle toho se bude odvíjet vše dál

Duchovní poznání a prožitek - jde o poznání principů a zákonitostí Univerza (hmoty i nehmoty), žít v souladu se sebou a okolím bez výhrad 

Je to ta TVOŘIVÁ JISKRA  a My jsme ten TVOŘITEL (Duch Svatý) čili jedinečnost jednotlivce ( člověk = Bytost trojjediná) a zároveň všemocný potenciál Boha ( Bůh = ENERGIE )a sounáležitost všeho se vším. Naše praxe je náš život na této Planetě.

nejúčinnější metoda k Duchovnímu růstu je - Vědomá práce na sobě.


prožitkové večery

MZmoto2.png více v kategorii AKCE -) kalendář akcí 2016


prožitkové přednášky a semináře

seminarZdenkaB3.jpg nové semináře a přednášky v přípravě..


prožitkové víkendy a pobyty

1relaxpobytweb.jpg