TAROT - 22 Archetypů poznání


1tarotweb1.jpg Vlastní intuitivní nauka výkladu tarotových karet -

Jejich Archetypu Osobnosti i Duše. Díky hlubšímu poznání lze zjistit propojenost s životními okruhy (karmické lekce, vzorce atd), které se nám během života opakují. Některé nás ovlivňují silně, některé jen okrajově nebo vůbec. To vše je možné vyčíst z tajemství ukryté v ARKÁNÁCH.

Velká ARKÁNA zobrazuje základní pravzorce, universální principy a zákonitosti, kterým podléhá každá lidská bytost. Je to 22 cest našeho vnitřního růstu a vývoje.

(C.G.Jung tyto principy nazývá "hlavními archetypy" nebo univerzálními prožitky, které jsou společné kolektivnímu lidskému vědomí bez ohledu na kulturní či rodinné předurčení člověka.)

Výklad TAROTU - VELKÁ ARKÁNA

celkem 3 lekce  ( 3hod. 1x za 14dní )

aktuální termín:  na objednání min. 4 osoby kurz

podrobnosti: 603296778 nebo: klicosudu@centrum.cz

---

Vlastní intuitivní nauka výkladu tarotových karet -

Výklad TAROTU - MALÁ ARKÁNA

celkem 5 lekcí  ( 3hod. 1x za 14dní )

místo: 

aktuální termín:  2017