E-OBJEDNÁVKY

Zpět 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu klicosudu.cz
V platném znění od 1.2.2017

 I. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravující vztahy a vymezující vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu E-ROZKVĚT ZDRAVÍ.  Provozovatelem internetového obchodu je:
ROZKĚT ZDRAVÍ, z.s.   IČ: 04492595    DIČ: CZ04492595
sídlo a kontaktní adresa pro doručování při reklamaci: Tolstého 39, 79401 Krnov          

(dále jen Prodávající).
Zákazníkem a konečným spotřebitelem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal a autorizoval řádnou příhlašku k přidruženému členství spolku Rozkvět Zdraví a autorizoval následnou objednávku  (dále jen Kupující).
II. Objednací podmínky
Prodávající uskutečňuje nabídku zboží  prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.klicosudu.cz, Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží – amulety, čakrové svíce, výrobky a šperky a jiné drobné výrobky pro zdravý životní styl, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím a zaplacením objednaného zboží zákazníkem. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, z tohoto důvodu při registraci je nutné uvést email pro platné potvrzení objednávky prodávajícím a tím elektronickým předáním potřebných údajů pro identifikaci objednávky a autorizaci kupujícím, zpravidla e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat emailem, je považována za neplatnou. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.
III. Dodací a platební podmínky
Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od potvrzení objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty . Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Přechod vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího je stanoven ke dni zaplacení kupní ceny objednaného zboží kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti odebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.
IV. Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
V. Reklamace vadného zboží
Dostane-li kupující nedopatřením vadné zboží nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálním dodacím listem či paragonem a uvedením objednacího čísla požadovaného zboží, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: ROZKVĚT ZDRAVÍ,z.s., Tolstého 39, 79401 Krnov

2. Reklamaci můžete také vyřídit na telefonním čísle: 603296778, nebo na e-mailové adrese: rozkvetzdravi@centrum.cz. Při každém kontaktu uvádějte své členské ID nebo číslo objednávky, v případě neuvedení emailu při registraci nebo objednávce, je platné číslo pro reklamaci, číslo z dodacího listu či paragonu obdrženého společně se zbožím.
3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně na adrese sídla, v tomto případě vezměte s sebou paragon či dodací list.
VI. Záruka vrácení zboží a peněz
Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).
Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být paragon obdržený při doručení (vyúčtování) zásilky.
Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U audio a video nahrávek nesmí být porušen jejich originální obal. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.
VII. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozované spolkem ROZKVĚT ZDRAVÍ, IČ 04492595 sídlem Tolstého 39, 79401 Krnov, provozovnou Opavská 25, 79401 Krnov jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.
Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla  provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.
VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2017. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.klicosudu.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České repubublice.


Jak na to - zásilky, nákup, poštovné

Dodací lhůty, nedoručené zásilky....

Dodací lhůty. 

  Běžná dodací lhůta na zboží je 7 pracovních dnů. Ve většině případů Vám bude zásilka doručena dříve 4-5 dny. Pouze v případě, že nebude Vámi vybrané zboží na skladě, zkontaktujeme Vás a dohodneme další průběh objednávky. (Proto je důležité u objednávek bez registrace uvádět kontaktní mail, pro případnou domluvu a doručení zboží, které není na skladě)  U objednávek placených předem, začíná dodací lhůta běžet od připsání částky na náš účet.

  Nebyla Vám doručena zásilka?

  Jestliže Vám pátý až sedmý den po oznámení naším e-mailem o expedované zásilce nebyl doručený balíček, ani oznámenka o uložení na poště, může to mít více důvodů (uzamčený vchod, ztráta, "opomenutí" doručovatele...). V takovémto případě je vhodné, když se pozeptáte na Vaší poště u balíkové přepážky, nebo u přepážky pro doporučené zásilky (u zásilek do 500.-Kč), zda tam balíček na Vaše jméno není.  V případě že zásilka není ani na Vaší poště, neváhejte nás kontaktovat a my podnikneme patřičné kroky k co nejrychlejšímu vyřízení vzniklé situace.

Nákup bez předchozí registrace

Můžete nakupovat přímo bez předchozí registrace tak, že vložíte zboží do košíku kliknutím na tlačítko Košík. Vaše kontaktní údaje zadáte až na konci objednávky, včetně e- mailu do poznámek ( pro potvrzení objednávky e-mailem, kontrolu správnosti údajů pro zaslání zboží a tím odeslání zboží co nejrychleji - nemáme propojení mezi webem a emailem, prosíme proto po objednávce zaslat email, že jste provedli objednávku)

Registrace

Zaregistrujte svoje údaje v uživatelské zóně kliknutím na Přihlásit se, kde se objeví odkaz Přihlášení a poté máte možnost kliknout na  Zaregistrovat se. Objeví se vám Registrace. Zvolte si uživatelské jméno a heslo (pro správné heslo použijte celkem 6 znaků a jedno jiné než alfanumerické znaky jako např. hvězdička, tečka, vykřičník a jiné) pod kterým se budete v budoucnu přihlašovat. Dále vyplňte potvrzení hesla, otázka pro zapomenutí hesla a odpověď. Registraci dokončíte kliknutím na tlačítko Registrovat. Registrace proběhla úspěšně jste již registrován. Pokračujte v prohlížení či přistupte k nákupu Vámi vybraného zboží. Při prvním nákupu v Pokladně vyplňte aktuální adresu, kde si přejete zboží zaslat.

Nákup

Zboží vložíte do košíku kliknutím u objednat na tlačítko Košík - obrázek nákupní košík. V horní liště se Vám zobrazuje aktuální stav košíku, který si můžete kdykoliv prohlédnout, editovat v něm počet kusů, nebo zboží z košíku odstranit. Dále můžete pokračovat v nákupu, nebo přejít k pokladně. Zde si vyberete druh platby a dopravy. V případě zaškrtnutí políčka Objednat, kde Vaše objednávka bude obsahovat zboží které již není skladem (mimořádně z důvodu více stejných objednávek zboží skladem v daný den, hodinu!) budeme Vás ihned informovat o vzniklé situaci a stavu objednávky e-mailem ( za předpokladu že ho uvedete do poznámek). Objednávku dokončíte v pokladně, kliknutím na tlačítko Odeslat, čímž souhlasíte s obchodními podmínkami klicosudu.cz (Obchodní podmínky jsou k dispozici E-SHOP – obchodní podmínky), před nákupem si je pečlivě přečtěte a poté klikněte na tlačítko Odeslat. Vaše objednávka tím bude úspěšně odeslána.

Na dobírku: 100 - 120,-Kč  (čakrové svíce dle hmotnosti až 180Kč)
Pouze pro ČR (poštovné v případě křehkého zboží včetně pojištění)
V hodnotě objednávky nad 2000,-Kč: 0,-Kč


Pro registrované členy - při platbě předem na spolkový  účet: 2200923722 / 2010
poštovné zboží: 60-100,-Kč (dle hmotnosti)
služby bez úhrady poštovného: 0,-Kč

Slovensko - platba vopred, na účet:
v přípravě!
poštovné: xxx,-Kč

V hodnotě objednávky nad 4000,-Kč: 0,-Kč

Slovensko - dobierka: xxx,-Kč
Balíček zaplatíte při převzetí doručovateli, nebo na Vaší poště, v měně Euro.
Cenu přepočítáme dle aktuálního kurzu ČNB v den odeslání zásilky.
V hodnotě objednávky nad 4000,-Kč: 0,-Kč

 


puncovní značky

puncy1.jpg