strom - ruce před srdcem


Strom2web.jpg pozice stromu s rukama sepjatýma před srdcem