uvolňovací techniky - TRIGGER POINTS

Zpět 

A-triger111web.jpg uvolňovací techniky - jde o metodu postupného uvolňovaní podkožní řasy a spoušťových bodů (TRIGGER POINTS) za účelem odstranění myofasciální bolestí a zlepšení správné funkce jednotlivých svalů a celkového svalového zřetězení..

vhodné pro:

- regeneraci po zánětlivých stavech (jakéhokoliv typu)

- uvolňování Trigger points neboli spoušťouvých bodů bolesti

- ztuhlé a bolestivé stavy páteře a zad

- zbavení se těžkých nohou (bolesti kolen atd.)

- uvolnění při velké zátěži jak psychické tak fyzické

- správnou regeneraci celkového pohybového aparátu

 uvolňovací techniky používáme jako velice prospěšnou součast kvalitního zdravotního cvičení - vycházíme ze zkušenosti z práce s klienty a jejich výsledky (zlepšení pohyblivosti páteře, uvolnění a bezbolestný pohyb v menším časovém úseku, než při cvičení bez uvolňovacích technik..


tlaková masáž - uvolnění TP

tlaková masáž - pro uvolnění Trigger points

druh: manuální aplikace

časový interval: hodinový

celková délka: min 3 aplikace po 1 až 2 hodinách

cena: 300Kč /hod.


trigger pointy

 

TRIGGER POINTY - Spouštěcí body bolesti

Co jsou to spouštěcí body?

Myofasciální spouštěcí body (trigger points) jsou hypersenzitivní, hmatatelně zatvrdlá místa v oslabeném a zkráceném svalu nebo jeho fascii. Tyto body po zatlačení bolí. Nalézáme je obzvlᡚť na svalovém uponu, ve šlachách, fascii a na periostu.

Vznik a jejich odstranění

Řada stresorů, buď fyzických (záněty a přetížení), nebo psychických (stres), muže představovat počátek aktivity spouštěcího bodu a vyvolat myofasciální bolest. Když se jednou takový bod vytvoří, pak přetrvává, aniž by byly nutné další podněty. Spouštěcí bod je na pohmat citlivý zatvrdlý okrsek ve svalových snopcích. Tyto body zřídkakdy jsou osamocené, často jsou sdružené a vzájemně se ovlivňují v ruzných segmentech. Tento fakt podrhuje nutnost vyšetřit (a následné ošetření) od hlavy až k patě.

Ošetření a následné uvolnění

Manuální vyhledávání konkrétního bodu a následné uvolnění je potřeba aplikovat (uvolnění tlakem či jehlou) po celé linii postižené fascie, svalových segmentech. Uvolnění je znatelné již po první aplikaci. délka je závislá na době vzniku, délce a množství bodů v těle. Odborným ošetřením se svalová tkáň, fascie, uvolní a umožní správnou funkci celého svalového segmentu, tím i odezní bolesti v určitých částech těla.

Následně zmizí  např. otoky, pocity těžkých nohou, bolesti hlavy, beder, oblasti kyčlí atd.

Více...