FIRE-FIGHTING


16FIREweb2.jpg

Disciplína:  FIRE-FIGHTING

POPIS:  Všichni členové družstva budou vybaveni ochrannou přilbou. První člen družstva uchopí proudnici  (konec hadice C) uběhne určený úsek a předá štafetu (proudnici) druhému členu družstva, který provede rozhození hadice C v kotouči mezi dva kužely.. Dále provede roztažení hadice. Pak předá štafetu třetímu členu družstva, který i s proudnicí překoná bariéru, po jejím překonání předá štafetu čtvrtému členu družstva, který přemístí plný přenosný hasicí přístroj (cca 8 kg) z bodu A do budu B a následně předá štafetu poslednímu členu družstva, který spojí dvě hadice C mezi sebou a na rozdělovač. Pak napojí na hadici C proudnici a doběhne do cíle.

KDE: Hasičská zbrojnice , Partyzánská ul. v Kostelci

HODNOCENÍ: rozhodčí měří čas. Za netrefení se mezi kužely, rozpojení hadic, pád hasícího přístroje nebo nepřekonání překážky bude časová penalizace.